wtorek, 7 listopada 2017

Nie czekaj na list z ZUS – sprawdź swój rachunek w wyszukiwarce!

Jeśli nie otrzymali Państwo listu z indywidualnym numerem rachunku składkowego albo pismo zaginęło, można sprawdzić rachunek za pomocą wyszukiwarki ZUS.


Jak już wspominaliśmy, 1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady rozliczeń z ZUS. Wszyscy przedsiębiorcy będą opłacać jednym przelewem wszystkie składki na swój indywidualny numer rachunku składkowego, a dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte.

Od początku października br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje listownie przedsiębiorców o nowych zasadach wpłaty składek. Innym wygodnym sposobem sprawdzenia indywidualnego rachunku składkowego jest skorzystanie z wyszukiwarki dostępnej na stronie: https://www.eskladka.pl/. Aby poznać numer swojego rachunku potrzebne są dwa identyfikatory (do wyboru: NIP, REGON, PESEL lub dowód osobisty paszport, imię i nazwisko, nazwa skrócona płatnika).Nie czekaj na list z ZUS – sprawdź swój rachunek w wyszukiwarce!

środa, 25 października 2017

Zagraniczna delegacja: dwie opcje rozliczenia kosztów wyżywienia

Wartość wyżywienia pracownika podczas delegacji korzysta ze zwolnienia z podatku, ale tylko do wysokości diety określonej w przepisach rozporządzenia.


Pracodawca może wypłacać delegowanemu pracownikowi dietę, zgodnie z przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych. Druga opcja, to zwrot pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie na podstawie przedłożonych przez niego rachunków wystawionych na firmę. Niezależnie jednak od przyjętego sposobu rozliczania wydatków na wyżywienie pracownika podczas delegacji sytuacja wygląda tak samo. Otóż w świetle art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Tak więc w przypadku zapewnienia pracownikowi wyżywienia, które kupuje sam, a następnie rachunki przedkłada pracodawcy wolna od podatku dochodowego jest jego wartość tylko do wysokości równowartości diety.Zagraniczna delegacja: dwie opcje rozliczenia kosztów wyżywienia

Urzędy listy piszą... Kiedy reagować, a kiedy nie?

W najbliższym czasie otrzymają Państwo pismo z ZUS-u (w wersji papierowej) z informacją o nowym, indywidualnym rachunku składkowym. Z kolei urzędy skarbowe coraz częściej kontaktują się z podatnikami droga mailową. Jak należy traktować tego typu korespondencję?


Miesiąc temu pisaliśmy w naszym newsletterze o tym, że od października br. ZUS rozpoczyna wielką akcję informacyjną w związku z tym, że od 2018 r. wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy będą wpłacać na jedno, a nie jak dotychczas cztery rachunki bankowe. Prosiliśmy wtedy o czujność i ostrożność, gdyż zapewne pojawi się wielu oszustów, którzy chcąc wykorzystać zmiany w płatnościach składek ZUS i będą próbowali wyłudzić z tego tytułu różnego rodzaju opłaty. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności korespondencji z ZUS jesteśmy do Państwa dyspozycji. Odebranie zawiadomienia z ZUS o nadaniu indywidualnego rachunku bankowego jest niezwykle ważne, ponieważ dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte, a więc dokonywanie przelewów na aktualnie obowiązujących zasadach może narazić firmę na zaległości i poważne kłopoty.

Z kolei urzędy skarbowe coraz częściej kontaktują się z podatnikami korzystając z komunikacji elektronicznej. Powstaje pytanie, czy na maile od skarbówki trzeba odpowiadać i co grozi nam za pozostawienie takiej wiadomości bez reakcji. Ministerstwo Finansów odniosło się do tego pytania, które w imieniu czytelników zadał dziennik Gazeta Prawna. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że podatnik nie ma obowiązku odpowiadania mailem na wiadomość otrzymaną od urzędu skarbowego tą właśnie drogą. Jak czytamy w Dzienniku: „Ministerstwo Finansów zapewnia, że podatnicy, którzy nie odpowiedzą na e-mail, nie muszą się obawiać sankcji, mimo że tak wynikałoby ze zeskanowanego wezwania”.Urzędy listy piszą... Kiedy reagować, a kiedy nie?

Urzędy listy piszą... Kiedy reagować, a kiedy nie?

W najbliższym czasie otrzymają Państwo pismo z ZUS-u (w wersji papierowej) z informacją o nowym, indywidualnym rachunku składkowym. Z kolei urzędy skarbowe coraz częściej kontaktują się z podatnikami droga mailową. Jak należy traktować tego typu korespondencję?


Miesiąc temu pisaliśmy w naszym newsletterze o tym, że od października br. ZUS rozpoczyna wielką akcję informacyjną w związku z tym, że od 2018 r. wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy będą wpłacać na jedno, a nie jak dotychczas cztery rachunki bankowe. Prosiliśmy wtedy o czujność i ostrożność, gdyż zapewne pojawi się wielu oszustów, którzy chcąc wykorzystać zmiany w płatnościach składek ZUS i będą próbowali wyłudzić z tego tytułu różnego rodzaju opłaty. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności korespondencji z ZUS jesteśmy do Państwa dyspozycji. Odebranie zawiadomienia z ZUS o nadaniu indywidualnego rachunku bankowego jest niezwykle ważne, ponieważ dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte, a więc dokonywanie przelewów na aktualnie obowiązujących zasadach może narazić firmę na zaległości i poważne kłopoty.

Z kolei urzędy skarbowe coraz częściej kontaktują się z podatnikami korzystając z komunikacji elektronicznej. Powstaje pytanie, czy na maile od skarbówki trzeba odpowiadać i co grozi nam za pozostawienie takiej wiadomości bez reakcji. Ministerstwo Finansów odniosło się do tego pytania, które w imieniu czytelników zadał dziennik Gazeta Prawna. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że podatnik nie ma obowiązku odpowiadania mailem na wiadomość otrzymaną od urzędu skarbowego tą właśnie drogą. Jak czytamy w Dzienniku: „Ministerstwo Finansów zapewnia, że podatnicy, którzy nie odpowiedzą na e-mail, nie muszą się obawiać sankcji, mimo że tak wynikałoby ze zeskanowanego wezwania”.Urzędy listy piszą... Kiedy reagować, a kiedy nie?

Urzędy listy piszą... Kiedy reagować, a kiedy nie?

W najbliższym czasie otrzymają Państwo pismo z ZUS-u (w wersji papierowej) z informacją o nowym, indywidualnym rachunku składkowym. Z kolei urzędy skarbowe coraz częściej kontaktują się z podatnikami droga mailową. Jak należy traktować tego typu korespondencję?


Miesiąc temu pisaliśmy w naszym newsletterze o tym, że od października br. ZUS rozpoczyna wielką akcję informacyjną w związku z tym, że od 2018 r. wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy będą wpłacać na jedno, a nie jak dotychczas cztery rachunki bankowe. Prosiliśmy wtedy o czujność i ostrożność, gdyż zapewne pojawi się wielu oszustów, którzy chcąc wykorzystać zmiany w płatnościach składek ZUS i będą próbowali wyłudzić z tego tytułu różnego rodzaju opłaty. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności korespondencji z ZUS jesteśmy do Państwa dyspozycji. Odebranie zawiadomienia z ZUS o nadaniu indywidualnego rachunku bankowego jest niezwykle ważne, ponieważ dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte, a więc dokonywanie przelewów na aktualnie obowiązujących zasadach może narazić firmę na zaległości i poważne kłopoty.

Z kolei urzędy skarbowe coraz częściej kontaktują się z podatnikami korzystając z komunikacji elektronicznej. Powstaje pytanie, czy na maile od skarbówki trzeba odpowiadać i co grozi nam za pozostawienie takiej wiadomości bez reakcji. Ministerstwo Finansów odniosło się do tego pytania, które w imieniu czytelników zadał dziennik Gazeta Prawna. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że podatnik nie ma obowiązku odpowiadania mailem na wiadomość otrzymaną od urzędu skarbowego tą właśnie drogą. Jak czytamy w Dzienniku: „Ministerstwo Finansów zapewnia, że podatnicy, którzy nie odpowiedzą na e-mail, nie muszą się obawiać sankcji, mimo że tak wynikałoby ze zeskanowanego wezwania”.Urzędy listy piszą... Kiedy reagować, a kiedy nie?

Zmiany w opodatkowaniu najmu w 2018 r.

Projekt ustaw o podatkach dochodowych przygotowany przez resortu finansów i rozwoju zmienia zasady opodatkowania najmu prywatnego. Planuje się wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w wysokości 100 tys. zł, do którego można będzie stosować ryczałt w wysokości 8,5 proc. Przekraczając tę kwotę podatek wyniesie 12,5 proc.


Obecnie dochody z najmu i dzierżawy uzyskiwane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą opodatkowane są według stawek: 18 i 32 proc. Można też rozliczyć się podatkiem zryczałtowanym według stawki 8,5 proc. W nowych regulacjach zaproponowano ograniczenie stosowania stawki ryczałtu 8,5 proc. do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Przewidziano też wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys. zł. Rozwiązanie to ma ograniczyć stosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania tylko do podatników, którzy takie przychody traktują jako dodatkowe źródło dochodów. Limit ten będzie dotyczył łącznie małżonków. Autorzy projektu wskazali w uzasadnieniu, że z zeznań PIT-28 za 2015 r. wynika, że średni deklarowany przychód z najmu wyniósł 18 240 zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.Zmiany w opodatkowaniu najmu w 2018 r.

Kontrola podatkowa a kontrola celno-skarbowa

Choć nikomu nie życzymy wizyty przedstawicieli fiskusa w firmie, to warto znać najważniejsze różnice pomiędzy kontrolą podatkową a karnoskarbową, ponieważ przekładają się one na prawa i obowiązki oraz warunki przeprowadzenia czynności kontrolnych.


Generalnie kontrola celno-skarbowa (która zastąpiła w tym roku kontrolę skarbową), jest przeprowadzana w przypadku poważnych naruszeń prawa podatkowego, a kontrola podatkowa ma miejsce w odniesieniu do spraw o mniejszej wadze i bieżącej weryfikacji rozliczeń. Bywa jednak tak, że obie te kontrole są prowadzone jednocześnie, nawet w stosunku do najmniejszych firm.

Kontrola celno-skarbowa przebiega głównie w oparciu o przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a podatkowa na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zakres kontroli celno-skarbowej jest szerszy od kontroli podatkowej, ponieważ poza sprawdzeniem czy podmiot przestrzega przepisy prawa podatkowego obejmuje również obowiązki nałożone przez prawo celne, dewizowe i in.

Bardzo istotna z punktu widzenia firm jest kwestia powiadomienia o wszczęciu kontroli. O ile w przypadku kontroli podatkowej przedsiębiorca powinien być uprzedzony o terminie jej rozpoczęcia na tydzień przed wizytą urzędników, o tyle kontrola celno-skarbowa może być przeprowadzona bez wcześniejszego zawiadomienia. Różnica występuje też w zakresie właściwości miejscowej: jest ona zachowana w przypadku kontroli podatkowej, natomiast w przypadku celno-skarbowej już nie. Inny jest czas trwania obu kontroli: podatkowej wynosi dwa miesiące, a celno-skarbowej trzy – w obu przypadkach jest możliwość przedłużenia. Zakres, miejsce kontroli i uprawnienia urzędników są szersze przy kontroli celno-skarbowej. Różnice występują także w odniesieniu do terminu złożenia korekty deklaracji, a także złożenia zastrzeżeń: są dopuszczalne tylko przy kontroli podatkowej.Kontrola podatkowa a kontrola celno-skarbowa