piątek, 24 lutego 2017

Aktualności Podatkowe Przegląd 18-24.02.2017

18-24.02Aktualności podatkowe

Przegląd najpopularniejszych artykułów na temat podatków i prowadzenia biznesu

Problemy z interpretacją przepisu o płatnościach gotówkowych. Płacić przelewem czy gotówką?

Transakcje na kwoty od 15 000 zł zawarte od 1 stycznia 2017 r. muszą być opłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego. Dotyczy to transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Jednak jest wiele problemów z interpretacją nowego przepisu.Artykuł źródłowy


Małe firmy zapłacą mniej na ZUS

Nowa ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne ma dotyczyć mikrofirm o przychodach do 5 tys. zł na miesiąc. – Zbyt wysokie składki na ZUS są największym zabójcą legalnych miejsc pracy w Polsce. Wiadomo, że jak ktoś ma zapłacić 1200 zł, a jego wpływy z własnej działalności wynoszą niewiele więcej, to po prostu nie zapłaci tej daniny, bo w ogóle nie zarejestruje firmy – mówi „Rzeczpospolitej” Adam Abramowicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania patriotyzmu ekonomicznego. – Dlatego zmieniamy ten system. Przy przychodach z działalności do 5 tys. zł na miesiąc składki na ubezpieczenia społeczne będą niższe niż dziś – zapowiada.Artykuł źródłowy


Brak rejestracji VAT może być niezgodny z unijną dyrektywą

Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. przepisy dotyczące nadawania numeru VAT podatnikom mogą być sprzeczne z prawem wspólnotowym.Artykuł źródłowy


Rozliczenia VAT. Na kontrahentów trzeba uważać

W interesie stron transakcji leży zachowanie szczególnej ostrożności w doborze kontrahentów.Artykuł źródłowy


Jednolity Plik Kontrolny. Małe i średnie firmy mają tylko kilka dni na wysłanie nowego zeznania

Trwa rewolucja w skarbówce. 134 tys. firm ma jeszcze tylko tydzień na wysłanie fiskusowi po raz pierwszy informacji z ewidencji VAT w nowym, elektronicznym formacie. Jednolity Plik Kontrolny do 27 lutego muszą wysłać małe i średnie przedsiębiorstwa. Dla wielu może być to nie lada problem.Artykuł źródłowy


Rekordowo długo walczył ze skarbówką i wygrał 7 mln zł. Teraz chce pomóc innym temperować zapędy fiskusa

Prezes zatopionej przez aparat skarbowy firmy założył Fundację Praw Podatnika. Organizacja będzie pomagać walczyć z urzędniczymi nadużyciami i absurdami. – Prowadzący działalność gospodarczą nadal, tak samo jak za czasów komunistycznych, traktowany jest jak oszust i złodziej, który nie zasługuje nawet na odrobinę zaufania – uważa Marek Isański.Artykuł źródłowy


Płatność gotówką: pojęcie transakcji i jednorazowej wartości transakcji

Zdefiniowanie pojęcia transakcji ma niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorców. Od tego roku bowiem zapłacenie gotówką za transakcję, której wartość przekracza 15.000 zł skutkuje jej wyłączeniem z podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Wskazane wyżej pojęcia starał się wyjaśnić też resort finansów. Niestety pozbawił on też podatników złudzeń na interpretację ogólną w tym zakresie.Artykuł źródłowy


MF: Odliczenie i zwrot VAT u podatników stosujących odwrotne obciążenie

Zastosowanie przy sprzedaży usług odwrotnego obciążenia nie oznacza, że podatnik wykonuje czynności nieopodatkowane VAT i traci tym samym prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z prowadzoną działalnością. Ponadto w sytuacji, gdy za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, ma on prawo do żądania jej zwrotu na rachunek bankowy.Artykuł źródłowy


Można uniknąć dodatkowego zobowiązania w VAT

Od 1 stycznia 2017 r. do ustawy o VAT powróciło tzw. „dodatkowe zobowiązanie podatkowe”. Takie zobowiązanie może być na podatnika nałożone przede wszystkim w przypadkach, gdy zaniża on lub nie wpłaca należnego VAT, ale nie tylko. Sankcja może wynieść 20, 30 a nawet 100 procent zaniżenia zobowiązania w VAT.Artykuł źródłowy


Aktualności Podatkowe Przegląd 18-24.02.2017

środa, 22 lutego 2017

Od 27 lutego wysyłamy w Państwa imieniu do MF ewidencje VAT

W tym miesiącu po raz pierwszy ewidencje prowadzone na potrzeby rozliczenia podatku VAT muszą być wysyłane do Ministerstwa Finansów. Już teraz dotyczy to niektórych z Państwa, a wszyscy, bez wyjątku, zostaną objęci tym obowiązkiem od stycznia 2018 r.


Pragniemy podkreślić, że przekazywanie ewidencji VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) wynika z przepisów ustawowych. Nasza Kancelaria jest zobowiązana w Państwa imieniu sporządzić i przesłać drogą elektroniczną rejestry firm za styczeń br. Dotyczy to małych i średnich podmiotów (duzi przedsiębiorcy przesyłają JPK już od 1 lipca 2016 r.). Natomiast ostatnia grupa – mikroprzedsiębiorcy – będą objęci tym obowiązkiem dopiero od 1 stycznia 2018 r.

Co w praktyce zmieniają przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym? Do dotychczas wykonywanych czynności dochodzi nowy obowiązek comiesięcznego sporządzania i przesyłania do organów podatkowych pliku JPK_VAT. Dane zawarte w ewidencji VAT muszą być bardziej szczegółowe niż wcześniej. Wszystko to oznacza to dla nas więcej pracy oraz większą odpowiedzialność. Jak zastrzega MF, niedopełnienie obowiązku złożenia pliku JPK_VAT w terminie do 25 dnia każdego miesiąca może zostać potraktowane jako naruszenie obowiązków podatkowych i skutkować podjęciem przez urząd skarbowy czynności wyjaśniających oraz zainicjowaniem procedur przewidzianych w Kodeksie karnym skarbowym. Za samo opóźnienie przesłania ewidencji grozi grzywna blisko 3.000 zł.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wyrozumiałość i współpracę, która pozwoli nam należycie wywiązać się z nowych przepisów. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.Od 27 lutego wysyłamy w Państwa imieniu do MF ewidencje VAT

Od 1 marca surowsze kary za fałszowanie faktur i wyłudzanie VATPrezydent podpisał ustawę zwiększającą kary za oszustwa podatkowe. Surowsza sankcja grozi za tworzenie nieprawdziwych i nierzetelnych faktur VAT. Przedstawiamy trzy najważniejsze zmiany jakie przynosi nowelizacja.


  1. Wprowadzenie do Kodeksu karnego dwóch nowych kategorii przestępstw:

    a) wystawianie fikcyjnych faktur VAT;

    b) podrabianie/przerabianie faktur VAT w celu użycia jako autentycznych.

  2. Sankcje. Gdy fałszywa faktura służąca do wyłudzenia zwrotu podatku dotyczy towarów lub usług o wartości ponad 5 mln zł, za przestępstwo grozi kara od 3 do 15 lat więzienia. Jeżeli wartość jest wyższa niż 10 mln zł – kara wyniesie do 25 lat pozbawienia wolności.

    Na nadzwyczajne złagodzenie kary może liczyć ten, kto ujawni wszystkie okoliczności przestępstwa oraz wskaże osoby współdziałające. Gdy zwróci korzyści majątkowe osiągnięte z przestępstwa możliwe jest odstąpienie od wymierzenia kary.

  3. Nowe uprawnienia organów ściągania. Policja, CBA, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa i kontrola skarbowa uzyskała prawo prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych w przypadku najpoważniejszych typów czynów zabronionych przewidzianych w nowych przepisach.


Od 1 marca surowsze kary za fałszowanie faktur i wyłudzanie VAT

Uwaga na mimowolne zamieszanie w karuzele VAT!Nawet najbardziej uczciwy przedsiębiorca może stać się ofiarą przestępczego procederu, którego celem jest wyłudzenie podatku. Jak bronić się przed karuzelami VAT?


W ostatnim czasie ma miejsce znaczne zaostrzenie przepisów podatkowych w celu ograniczenia oszustw podatkowych. Należy zachować dużą czujność, aby nie stać się elementem łańcucha dostaw, które prowadzą do wyłudzenia VAT.

Szczególnie wysokie ryzyko występuję w branży elektronicznej, paliwowej, w obrocie stalą, metalami (w tym złotem), ale także w sektorze spożywczym i wyrobów chemicznych (zwłaszcza drogich kosmetyków).

Jak czytamy na portalu Interia.pl, metody wyłudzania VAT można podzielić na dwie grupy: dotyczące podatku należnego (np. fikcyjny wywóz towarów do krajów UE, sfałszowany przedmiot wywozu i jego wartość, zaniżanie podatku należnego itd.) oraz te dotyczące podatku naliczonego i jego zwrotu (w tym np. wystawienie faktur na czynność – sprzedaż, dostawę – która nie miała w ogóle miejsca, faktury wystawione przez podmiot fikcyjny, czynność pozorna ukrywająca prawdziwe/ukryte zdarzenie, itp.).

Dlatego należy nie tylko sprawdzać kontrahentów, ale zachować czujność w odniesieniu do otrzymywanych faktur, bo mogą być wystawiane przez tzw. firmy słupy albo podrabiane. Zdarzają się też kradzieże danych, podszywanie się pod inne firmy czy zwykłe kradzieże pieczątek.Uwaga na mimowolne zamieszanie w karuzele VAT!

ZUS frontem do klienta: łatwiej o zaświadczenia i uproszczenie formularzy

ZUS chce ułatwić życie przedsiębiorcom: aby uzyskać zaświadczenie nie trzeba już wypełniać i składać papierowych wniosków. Poza tym formularze ZUS-owskie mają być pisane przystępnym językiem i mieć mniej stron.


Wystarczy powiedzieć pracownikowi ZUS jakie potrzebujemy zaświadczenie, a ten przygotuje wniosek i przedstawi nam do sprawdzenia, czy dane zapisane we wniosku są prawidłowe. Ten wygodny tryb postępowania dotyczy już 27 spraw, m.in. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wysokości pobieranego świadczenia oraz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Druga dobra wiadomość dla klientów ZUS-u to uproszczenie i zmniejszenie objętości formularzy oraz odformalizowanie języka oficjalnych pism kierowanych do swoich klientów. Jak informuje ZUS, specjalnie powołany zespół przeanalizował jakość języka używanego w kontaktach z klientami i wspólnie z ekspertami z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego opracowano uniwersalne zasady komunikacji, do których stosować się będą wszyscy pracownicy ZUS. Wszystko po to, by podnieść standard komunikacji z klientami.ZUS frontem do klienta: łatwiej o zaświadczenia i uproszczenie formularzy

Odpowiedzialność za długi małżonka biznesmenaTylko intercyza, czyli zawarcie umowy wyłączającej lub ograniczającej wspólność majątkową może uchronić żonę lub męża od konieczności spłacania podatkowych długów swojej drugiej połówki.


Brak wiedzy i wpływu na prowadzenie firmy nie zwalnia od odpowiedzialności za należności współmałżonka wobec fiskusa i ZUS. W przypadku wspólnoty majątkowej egzekucja może być prowadzona z majątku wspólnego obojga małżonków oraz majątku odrębnego podatnika.

Aby wyłączyć odpowiedzialność za długi małżonka prowadzącego firmę należy podpisać umowę, która tę odpowiedzialność wyłączy bądź ograniczy. Od dnia podpisania intercyzy małżonek uwalnia się od odpowiedzialności za długi podatkowe współmałżonka. Jeśli jednak umowa zostanie podpisana w trakcie trwania małżeństwa, to nie uchroni przez długami, które powstały wcześniej.

Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński z osobą prowadząca własny biznes i chcą uniknąć ewentualnej odpowiedzialności na długi małżonka, powinny zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej jeszcze zanim staną na ślubnym kobiercu. Dzięki temu wszystko to, co nabyli przed i po ślubie będzie uznawane za ich majątek odrębny.

Jeśli małżonek podatnika biznesmena pozostający z nim we wspólności majątkowej podejrzewa, że ma on zaległości wobec fiskusa, w każdej chwili może złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych współmałżonka, które powstały w trakcie wspólności.Odpowiedzialność za długi małżonka biznesmena

środa, 8 lutego 2017

Za co fiskus może usunąć firmę z rejestru VAT?

Urzędnicy aktywnie korzystają z obowiązujących od 1 stycznia br. przepisów upoważniających ich do wykreślania firm z rejestru VAT – i to bez uprzedzenia.


Jak informuje „Rzeczpospolita” w niespełna miesiąc taki los spotkał już ponad 5.000 przedsiębiorstw. Wśród powodów wykreśleń wskazano zawieszenie działalności, składanie tzw. zerowych deklaracji VAT, podanie nieprawdziwych danych, nie stawienie się na wezwanie fiskusa, niezłożenie deklaracji VAT mimo podleganiu takiemu obowiązkowi oraz… brak możliwości skontaktowania się z firmą. Skutkiem wykreślenia firmy z rejestru VAT jest pozbawienie jej prawa do odliczenia tego podatku, ponieważ niezbędnym do tego warunkiem jest posiadanie statusu czynnego podatnika VAT.Za co fiskus może usunąć firmę z rejestru VAT?