środa, 10 października 2018

Samochody firmowe – jeśli leasing, to w tym roku!

Od przyszłego roku leasing droższych samochodów będzie nieopłacalny, jeśli więc planują Państwo taką inwestycję, to warto się pospieszyć!


Nowelizacja przepisów ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT) jest jeszcze w trakcie prac parlamentarnych, ale zmiany dotyczące leasingu  są od dawna zapowiadane i szeroko komentowane przez resort finansów, najprawdopodobniej wejdą więc w życie.


Najważniejsza zmiana w zakresie leasingu dotyczy limitu do jakiego będzie można potrącić raty. W tej chwili można je zaliczać w koszty w całości, od 1 stycznia 2019 limit odliczeń będzie wynosił 150 tys. zł.


W świetle przepisów przejściowych aktualne zasady będzie można stosować do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych dotyczących samochodu osobowego zawartych najpóźniej 31 grudnia 2018 r. W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez ekspertów i przedsiębiorców Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że decydującym momentem jest data podpisania umowy, a nie odbioru auta. Oznacza to, że jeśli umowę leasingową podpiszemy przed 1 stycznia 2018 r., to nawet jeśli samochód fizycznie odbierzmy po nowym roku, skorzystamy z korzystniejszych regulacji. Dotyczy to także zawartych wcześniej umów – zmienione lub odnowione przed końcem tego roku będą obowiązywały na obecnych zasadach, aż do momentu wygaśnięcia kontraktu.


Jeśli planują Państwo wzięcie w leasing samochodu, to zachęcamy do omówienia tej kwestii – chętnie pomożemy wybrać najkorzystniejsze podatkowo rozwiązanie.Samochody firmowe – jeśli leasing, to w tym roku!

Przedsiębiorca wynajmuje mieszkania - jaki zapłaci podatek?

Wobec niskiego oprocentowania lokat bankowych coraz więcej przedsiębiorców inwestuje w zakup nieruchomości na wynajem. Taką działalność można opodatkować na zasadach ogólnych lub ryczałtowo.


Z instytucji najmu okazjonalnego mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie jest to działalność polegająca właśnie na wynajmie mieszkań. W takim przypadku przedsiębiorca ma do wyboru dwie formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych z wynajmu: na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Pierwsza forma opodatkowania nie musi być zgłaszana w urzędzie skarbowym, mamy tu dwie stawki: 18% i 32% od dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty). Obowiązkiem wynajmującego jest w tym przypadku odprowadzanie co miesiąc (do 20. dnia każdego miesiąca) zaliczek na podatek dochodowy. W sytuacji, gdy wynajmujący poniesie stratę, może ją rozliczać  przez 5 kolejnych lat.

Wybierając natomiast ryczałt do 20 stycznia danego roku trzeba zawiadomić o wyborze tej formy opodatkowania naczelnika urzędu skarbowego, a rozpoczynając wynajem w ciągu roku – najdalej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód z najmu. Niestety w przypadku ryczałtu nie ma możliwości odliczania wydatków poniesionych w związku z wynajmem do kosztów uzyskania przychodów. Obecnie stawka ryczałtu od najmu okazjonalnego wynosi  8,5% od przychodów z najmu do kwoty 100 000 złotych, a od nadwyżki podatek wynosi 12,5%.

Ze statystyk resortu finansów wynika, że coraz więcej osób decyduje się na ryczałt ewidencjonowany, zarówno przy wyjmie, jak i prowadzeniu działalności gospodarczej.Przedsiębiorca wynajmuje mieszkania - jaki zapłaci podatek?

3 ważne zmiany dla pracodawców od 2019 r.

W ramach zmian upraszczających prowadzenie biznesu, które zapowiedział rząd trzy dotyczą pracodawców. Od 2019 r. ma być mniej obowiązków i formalności.


Pierwsza planowana zmiana to zwolnienie z obowiązkowych, okresowych szkoleń BHP pracowników w branżach, w których występuje najmniej wypadków, np. w branży administracyjno-biurowej. Zdaniem projektodawców koszty związane z organizowaniem tych szkoleń są niewspółmiernie wysokie w stosunku do faktycznego ryzyka zagrożeń. Dodatkowo pracodawcy z branż niskiego ryzyka, którzy zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników od nowego roku nie będą już musieli zatrudniać specjalisty ds. BHP i będą mogli sami pełnić tę funkcję. Obecny limit zatrudnienia wynosi 20 osób.


Druga zapowiadana zmiana to dostosowanie do obecnych realiów formy wypłaca pensji pracownikom. Domyślną dzisiaj formę przekazywania wynagrodzenia w gotówce do rąk pracownika zastąpi przelew na konto. Jeśli podwładny nadal będzie wolał otrzymać gotówkę, będzie musiał złożyć odpowiednie oświadczenie. Pracodawcy będą powinni do 21 stycznia 2019 r. poinformować pracowników o tych zmianach, a ci w ciągu 7 dni zdecydować o formie otrzymywania pensji i przekazać informację pracodawcy.


Trzecia nowość ogłoszona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej zamiast papierowej. Dzięki tej ostatniej zmianie pracodawcy zaoszczędzą i będą mieli mniej obowiązków, a dane pracowników będą bardziej bezpieczne.3 ważne zmiany dla pracodawców od 2019 r.

Nowa ulga termoizolacyjna

Jak wystawiając weksel uniknąć korekty VAT – Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)
Żródło: gn doradcaOpublikowany 10-10-2018

Nowa ulga termoizolacyjna

RODO w firmie – o czym powinien wiedzieć pracodawca?

PRAWYBORY 2018 regulamin – Gazeta Wrocławska
Żródło: Google News Doradcy podatkowiOpublikowany 03-10-2018

RODO w firmie – o czym powinien wiedzieć pracodawca?

środa, 26 września 2018

Sukcesja jednoosobowych firm – nowe przepisy od listopada br.!

Już niedługo, bo 25 listopada br. wejdą w życie przepisy, które uchronią jednoosobowe firmy przed widmem likwidacji spowodowanej śmiercią właściciela. Nasza kancelaria służy Państwo informacją, jak skorzystać z nowych możliwości w zakresie sukcesji firm.


Do momentu wejścia w życie przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej śmierć właściciela jednoosobowej firmy  oznaczała spore trudności. Dzięki nowym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować ciągłość działania: nadal będą obowiązywać umowy z pracownikami i kontrahentami, zezwolenia i koncesje związane z przedsiębiorstwem. Nie trzeba będzie martwić się o ciągłość rozliczeń podatkowych firmy, a osoby, które odziedziczą przedsiębiorstwo i będą  kontynuowały jego prowadzenie mogą liczyć na zwolnienie z podatku od spadku.


Nowe przepisy pozwalają przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG powołać  zarządcę sukcesyjnego. Jego rolą będzie poprowadzenie bieżących spraw przedsiębiorstwa po śmierci właściciela, do czasu zakończenia formalności spadkowych. Zarządcę sukcesyjnego będzie mógł powołać za życia sam właściciel firmy albo – po jego śmierci – osoby, które odziedziczą przedsiębiorstwo lub małżonek, który jest jego współwłaścicielem. Zarząd sukcesyjny może trwać nawet 2 lata i wygaśnie z momentem podziału spadku.


Jeśli mają Państwo pytania dotyczące skorzystania z nowych przepisów w swojej firmie – zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy również gotowi przyjąć na siebie rolę zarządcy sukcesyjnego.Sukcesja jednoosobowych firm – nowe przepisy od listopada br.!

Exit tax – nowy podatek od 2019 r.

W ostatnim czasie wiele mówi się i pisze o nowej daninie, która ma być wprowadzona już od 2019 r. Wyjaśniamy co to jest exit tax, czyli podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych.


Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, tzw. podatek od wyprowadzki będzie naliczany od hipotetycznego dochodu, który firma osiągnęłaby, gdyby sprzedała swój majątek w Polsce. Obejmie przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale też udziały w spółkach, akcje, papiery wartościowe, instrumenty pochodne i fundusze inwestycyjne. W praktyce firma przenosząca biznes warty więcej niż 2 mln euro za granicę zapłaci od podatek w Polsce. Celem nowych przepisów ma być zapobieżenie wyprowadzaniu zysków wypracowanych w Polsce poza granice naszego kraju. Jest to jedna z form agresywnej optymalizacji, która polega m.in. na przenoszeniu majątku, np. aktywów albo papierów wartościowych, do powiązanej spółki w innym kraju po to tylko, żeby sprzedać go tam bez podatku. Będą obowiązywać dwie stawki podatku: 19 proc. – gdy ustalana będzie wartość podatkowa składnika majątku i 3 proc. – w pozostałych sytuacjach.

Podatek od wyprowadzki zostanie nałożony nie tylko na firmy, ale również na osoby fizyczne (nie prowadzące biznesu), z tym że wartość przeniesionego majątku, od które będzie należał się podatek wyniesie 4 mln zł (a nie jak w przypadku firm 2 mln zł).

Zgodnie z najnowszą wersja projektu, jeśli przedsiębiorca lub osoba fizyczna, która zapłaci podatek od wyprowadzki, ale przed upływem 5 lat wróci do kraju, będzie mógł liczyć na zwrot daniny.

Obowiązek wprowadzenia exit tax nakłada na nasz kraj unijna dyrektywa z 2016 r. – podobne przepisy są już wdrożone w innych krajach Unii.Exit tax – nowy podatek od 2019 r.